Disclaimer


Ondanks het feit dat vandenbranddesign uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door vandenbranddesign uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden
ter beschikking zullen stellen. Vandenbranddesign gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.